ACUPUNCTUUR

wat is ACUPUNCTUUR?

Acupunctuur maakt deel uit van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM). TCM is de verzamelnaam voor verschillende toepassingen van de Chinese geneeskunde zoals Chinese kruiden, Qigong, Tuina en cupping.

De wereld gezondheidsorganisatie (WHO) heeft de TCM officieel erkend in 2019 als een effectieve vorm van geneeskunde. Centraal in TCM staat een holistische kijk op het lichaam die uitgaat van het vrijelijk stromen van de levensenergie (Qi) door de meridianen. De meridianen zijn verbonden met dieper gelegen structuren zoals de organen, de weefsels en de hersenen. Ze zorgen voor de balans tussen Yin en Yang binnen de verschillende orgaansystemen en de daarmee geassocieerde functies. Alles draait dus om evenwicht. 

HOE GAAT ACUPUNCTUUR IN ZIJN WERK?

Met acupunctuur plaatsen we ultrafijne naaldjes op welbepaalde plaatsen in het lichaam. Door het stimuleren van deze acupunctuurpunten kan het lichaam zijn energiehuishouding beter gaan regelen en kan het gifstoffen en negatieve energie terug beter gaan afvoeren.

De stimulatie van Qi wordt uitgevoerd met zeer dunne, steriele naaldjes die nauwelijks voelbaar zijn. U voelt deze soms niet eens zitten. Wanneer een naaldje op de juiste plaats geraakt wordt kan het zijn dat u een klein schokje waarneemt.

Acupunctuur

Acupunctuur zorgt voor een herstel van de balans in het lichaam.

VOOR WIE?

Voor alle leeftijden kan acupunctuur preventief, ter verbetering van de gezondheid of voor zowel fysieke als mentale klachten worden ingezet.

DE THERAPIE

De acupuncturist overloopt eerst een uitgebreide vragenlijst om zo uw voorgeschiedenis in kaart te brengen. Hierna maken we een analyse van de tong en de pols. Deze geven belangrijke informatie over de energetische conditie van het lichaam. Zo kunnen we eventuele verstoringen opsporen. Met deze gegevens stellen we een behandelplan op.

CHINESE KRUIDEN

Acupunctuur kan versterkt worden door middel van Chinese kruiden. De combinatie versterkt elkaars werking waardoor ze vaak gelijktijdig worden ingezet. Chinese kruidengeneeskunde gaat uit van de genezende eigenschappen van de plant. 

 Kruiden werken heel krachtig aangezien elk kruid invloed uitoefent op de energie. Dit kan genomen worden in de vorm van thee, poeder of tabletten. Ieder kruid heeft bepaalde eigenschappen. De kruiden worden altijd persoonlijk afgestemd volgens een diagnose uit de TCM. Ze kunnen zowel preventief als bij bestaande klachten ingezet worden.

WAARMEE KAN ACUPUNCTUUR JE HELPEN?

De WHO publiceerde een lijst met uiteenlopende aandoeningen van fysieke, mentale en psychische klachten waarvan de organisatie zeker is dat acupunctuur een positief effect heeft.

therapeut ELKE
DE BLANDER

therapeut CLÁUDIA
OLIVEIRA DE SOUSA